Adidas Pureboost All Terrain Shoes Men's lowest price

Občanský zákoník prošel Senátem

Senát Parlamentu ČR měl v minulých dnech na pořadu schůze návrh občanského zákoníku. Jedná se o zcela novou právní úpravu občanského práva, jejímž cílem je nahrazení současné právní úpravy, odstranění jejich nedostatků a také přizpůsobení civilní právní úpravy současnému společenskému stavu. Vzhledem k tomu,že Senát k tomuto návrhu nepřijal žádné usnesení hledí se na návrh zákona díky odpovídající domněnce, jako by byl Senátem schválen a putuje tedy k prezidentovi republiky.

 

I got fake yeezy zyons from stock x what should I do

Kontakt

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2 - Nové Město
Česká republika

IČ: 027 07 926

DIČ: CZ02707926

tel.: +420 252 547 353

info@schmitz-partner.cz  
www.schmitz-partner.cz