Adidas Pureboost All Terrain Shoes Men's lowest price

Právní tým

Právní tým advokátní kanceláře Schmitz & Partner je tvořen zkušenými právníky, kteří mají vysoké předpoklady k tomu, aby poskytovali svým klientům skutečně profesionální a odborné právní služby.

 

eBay authenticated fake Yeezys shoes and it has taken 7 weeks and I still haven't received a refund.They say it was lost in theMail

 

7eddii also my fake Jordan 4 fire red's just came in the mail 30 min ago and I'm wearing them rn so

JUDr. Jakub Schmitz

JUDr. Jakub Schmitz je advokátem zapsaným v seznamu vedeném Českou advokátní komorou. Již za studují působil v renomované mezinárodní advokátní kanceláři na pozici právního asistenta. Následně působil u společnosti zabývající se programováním, výrobou a distribucí právnického softwaru. Pro tento software psal články a statě a následně působil jako editor právního časopisu zabývající se pracovněprávní problematikou a problematikou práva sociálního zabezpečení. Po řádném dokončení studia na právnické fakultě působil v renomované české advokátní kanceláři nejdříve jako advokátní koncipient a následně jako senior advokát, kde měl na starosti zejména tým obchodního práva a tým specializující se na zadávání veřejných zakázek. V rámci své praxe byl odpovědný za celou řadu významných i mediálně sledovaných zakázek s mezinárodním dosahem. JUDr. Jakub Schmitz v průběhu své praxe napsal celou řadu odborných článků, statí a studií, a to zejména v oblasti korporátního práva, veřejných zakázek a PPP projektů. V rámci činnosti advokátní kanceláře se zaměřuje zejména na korporátní právo, závazkové právo, právo nemovitostí a veřejných zakázek.

mail: jakub.schmitz@schmitz-partner.cz

JUDr. Marian Polický

JUDr. Marian Polický mnoho let působil na vedoucích pozicích ve státní správě, kde vykonával především činnosti spočívající v dohledu a přípravy zadávání veřejných zakázek a administraci zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách. V rámci svého působení v advokátní kanceláři se zaměřuje především na právo evropské unie, dotace získávaných z evropských fondů a zadávání veřejných zakázek dle jednotlivých projektů a dle metodických pokynů v rámci každého jednotlivého projektu. Významné zkušenosti má zejména s projekty v rámci Regionálního operačního programu, Operačního programu životního prostředí, OP vzdělání pro konkurenceschopnost, Integrovaného operačního programu, Operačního programu podnikání a inovace, Operačního programu výzkumu a vývoje pro inovace a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Vykonává publikační a přednáškovou činnosti zejména pro úředníky státních orgánů vztahujících se k zákonu o veřejných zakázkách a způsobu zadávání veřejných zakázek. JUDr. Marian Polický se tak v advokátní kanceláři zaměřuje zejména na oblast veřejných zakázek a PPP projektů.

mail: marian.policky@schmitz-partner.cz


Mgr. Petr Mjartan


Mgr. Petr Mjartan po studiích na vysoké škole působil ve státní správě, a to zejména v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Následně působil jako asistent insolvenčního správce, kdy měl na starosti vedení jednodušších insolvenčních sporů a řízení. Po této praxi působil řadu let jako podnikový právník v mezinárodní společnosti, kde byl zodpovědný zejména za běžnou korporátní agendu, stavebního práva a práva nemovitostí. V rámci své činnosti v advokátní kanceláři se zaměřuje zejména na oblast stavebního práva a práva nemovitostí, jakož i závazkového práva.

mail: petr.mjartan@schmitz-partner.cz

Kontakt

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2 - Nové Město
Česká republika

IČ: 027 07 926

DIČ: CZ02707926

tel.: +420 252 547 353

info@schmitz-partner.cz  
www.schmitz-partner.cz