Užitečné informace

Adidas Pureboost All Terrain Shoes Men's lowest priceDne 1. ledna 2013 nabyde účinost tzv. velká novela stavebního zákona. Jedná se o první rozsáhlou změnu stavebního zákona od jeho přijetí.

V souvislosti s poslední s tzv. velkou novelou zákona o veřejných zakázkách došlo k stanovení i nových povinností veřejných zadavatelů vztahujících se k publikační povinnosti v rámci zadávacího řízení.

Od 1.4.2012 vstoupila v účinnost tzv. velká novela zákona o veřejných zakázkách. Tato velká novela přináší poměrně rozsáhlé změny v dosavadní praxi zadávání veřejných zakázek. V první řadě došlo ke snížení finanční limitů, a to na 1 mil.

Od 1.4.2012 začnou platit nová pravidla upravující postavení spotřebitele v rozhodčím řízení. Novela zákona o rozhodčím řízení má učinit rozhodčí řízení pro spotřebitele bezpečnější a předvídanější.

Vláda ČR v minulých dnech schválila novelu insolvenčního zákona, která reaguje na rozmáhající se praxi podávání bezdůvodných insolvenčních návrhů ze s

Stránky

Kontakt

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2 - Nové Město
Česká republika

IČ: 027 07 926

DIČ: CZ02707926

tel.: +420 252 547 353

info@schmitz-partner.cz  
www.schmitz-partner.cz