Adidas Pureboost All Terrain Shoes Men's lowest price

Velká novela stavebního zákona

Dne 1. ledna 2013 nabyde účinost tzv. velká novela stavebního zákona. Jedná se o první rozsáhlou změnu stavebního zákona od jeho přijetí. Cílem této novely je zpřesnit a zjednodušit některé zákonné postupu a instituty, urychlit a zjednodušit stavební řízení a snížit tak náklady na přípravu a povolování jednotlivých staveb. 

Uvedená novela se dotýká postupu při pořizování územního plánu, rozšíření deregulace v oblasti územního rozhodování, změny v postupu stavebního úřadu při zkráceném stavebním řízení, došlo k rozšíření důvodu pro nařízení odstranění stavby, k omezení předkupního práva a rovněž i ke zvýšení správních poplatků za vydání rozhodnutí.

Kontakt

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2 - Nové Město
Česká republika

IČ: 027 07 926

DIČ: CZ02707926

tel.: +420 252 547 353

info@schmitz-partner.cz  
www.schmitz-partner.cz