Adidas Pureboost All Terrain Shoes Men's lowest price

Boj proti šikanózním insolvenčním návrhům

Vláda ČR v minulých dnech schválila novelu insolvenčního zákona, která reaguje na rozmáhající se praxi podávání bezdůvodných insolvenčních návrhů ze strany věřitelů. V případě schválení návrhu by měly soudy mít možnost takové návrhy odmítnout.

Poslední dobou se rozmohla nekalá konkurenční praxe, kdy někteří věřitelé zneužívají mezery v insolvenčním zákoně a bezdůvodně podávají insolvenční návrhy na firmy, které jsou ekonomicky zdravé a nemusejí být tak jejich finanční závazky řešeny některým způsobem insolvenčního řízení. Tyto bezdůvodné návrhy však mohou mít nenávratné důsledky a mohou vést až k samotné likvidaci takové společnosti.

Schválený návrh novely insolvenčního zákona tak počítá s možností soudu odmítnout insolvenční návrh věřitele pro zjevnou bezdůvodnost, stanovit peněžitou sankci za zjevně bezdůvodný insolvenční návrh, omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, případně uložit věřiteli povinnost složit na návrh dlužníka jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, a to až do rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Kontakt

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2 - Nové Město
Česká republika

IČ: 027 07 926

DIČ: CZ02707926

tel.: +420 252 547 353

info@schmitz-partner.cz  
www.schmitz-partner.cz