Schmitz & Partner, advokátní kancelář

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.


Schmitz & Partner, advokátní kancelář je dynamicky se rozvíjející advokátní kancelář založená v roce 2010, která si za dobu své existence vybudovala na českém trhu významnou pozici v oblasti poskytování komplexních právních služeb na vysoké profesionální úrovni.

Cílem advokátní kanceláře je nalézt nejvhodnější právní řešení šité na míru potřebám klientů, poskytovat vysoce kvalitní právní služby české i zahraniční klientele, a to téměř ve všech oblastech platného českého práva s větší mírou specializace na korporátní právo, občanské a pracovní právo, trestní právo a právo veřejných zakázek a hospodářské soutěže.

Vysoká kvalita právních služeb, naše výsledky, profesionální přístup ke klientům, ale i rozumná výše odměny za poskytnuté právní služby je důvodem spokojenosti našich klientů, kteří naše právní služby opětovně vyhledávají a dále doporučují. 

Právní služby jsou poskytovány prostřednictvím advokátů i advokátních koncipientů s bohatými zkušenostmi z praxe v renomovaných českých i mezinárodních advokátních kanceláří, jakož i předních obchodních korporací, ve kterých byli odpovědni za řízení a koordinaci komplexních právních transakcí, vedení týmu a zajištění hladkého a bezproblémového průběhu jednotlivého právního případu. Cílem naší advokátní kanceláře je snaha zpřístupnit kvalitní právní služby širokému spektru klientů. Zkušenosti z mezinárodních advokátních kanceláři umožnuje poskytovat právní služby nejen v českém jazyce, ale rovněž i v anglickém, španělském a francouzském jazyce.

Při poskytování právních služeb vždy kladem důraz na ochranu všech práv a oprávněných zájmů našich klientů, přičemž vždy a za jakýchkoli okolností hájíme zájmy našich klientů všemi dostupnými zákonnými prostředky. V souvislosti s poskytováním právních služeb se naši klienti mohou vždy samozřejmě spolehnout na zachování důvěrnosti poskytnutých informací a na zamezení konfliktu zájmů, který by jejich práva či oprávněné zájmy mohl jakýmkoliv způsobem ohrozit.

Naši právníci mají za cíl nalézt nejvhodnější právní řešení upravené přímo na míru potřebám a jedinečným zájmům klientů. Ve vztahu k našim klientům si zakládáme zejména na vzájemné důvěře a respektu. Naším cílem není pouze poskytnout právní službu dle jednotlivého zadání, ale dohlédnout na hladký a bezproblémový průběh celé transakce doprovázenou řadou doporučení, neboť pod komplexním právním poradenstvím nerozumíme pouze poskytnutí právní služby, ale rovněž i identifikaci rizik, poukázání na praktické důsledky rozhodnutí a takováto rizika co nejvíce v zájmu klienta ošetřit a předcházet jim.

Samozřejmostí je rovněž i krytí případných pojistných událostí, kdy pro takovéto případy máme sjednané pojistné plnění až do výše 50 mil. Kč.

 

Kontakt

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2 - Nové Město
Česká republika

IČ: 027 07 926

DIČ: CZ02707926

tel.: +420 252 547 353

info@schmitz-partner.cz  
www.schmitz-partner.cz