Adidas Pureboost All Terrain Shoes Men's lowest price

Postavení spotřebitele v rozhodčím řízení

Od 1.4.2012 začnou platit nová pravidla upravující postavení spotřebitele v rozhodčím řízení. Novela zákona o rozhodčím řízení má učinit rozhodčí řízení pro spotřebitele bezpečnější a předvídanější. Se spotřebiteli již nebude možné uzavírat uzavírat rozhodčí doložku, která by byla součástí podmínek, kterými se řídí hlavní smlouva. Podle ust. § 3 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení bude rozhodčí doložka pro řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů muset být sjednána samostatně a nebude tak již možné skrýt znění rozhodčí doložky v nesrozumitelné podobě do obchodních podmínek či mezi jiná ustanovení smlouvy. Novela zákona o rozhodčím řízení rovněž přináší i nové požadavky na podstatné náležitosti znění rozhodčí doložky. Podle ust. § 3 odst. 4 zákona o rozhodčím řízení bude muset rozhodčí doložka obsahovat například pravdivé, přesné a úplné informaci o rozhodci, o odměně pro rozhodce, o předpokládané výše nákladů a například i informace o místu konání rozhodčího řízení.

Kontakt

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2 - Nové Město
Česká republika

IČ: 027 07 926

DIČ: CZ02707926

tel.: +420 252 547 353

info@schmitz-partner.cz  
www.schmitz-partner.cz